رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی در رسانه های دیجیتال

امروز ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و مدیران و کارشناسان رسانه های دیجیتالی که در آن ادارات فعالیت می کنند مسئولیت خطیری را در حوزه آن رسانه ها مانند وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی برعهده دارند. فضای شدیدا رقابتی امروز نیز آن مسئولیت را بر دوش آنان سنگین تر نموده و آنان را به سمت پررنگ تر کردن حضور سازمان و برند خود در فضای رسانه های دیجیتال بیشتر از قبل ساخته است.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران این مهم را شناسایی کرده و با هدف بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در بخش های رسانه های دیجیتال آنان، نسبت به رتبه بندی ادارات روابط عمومی و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات و همچنین ارائه راهکارهای بهبود یا حفظ رتبه به آن ادارات در صنعت، اقدام نموده است.

در این راستا، ادارات، مدیران و کارشناسان بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور می‌توانند از این فرصت ارزشمند بهره گیری کرده و با شرکت در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران، رتبه اداره خود در بخش های رسانه ای دیجیتال در صنعت را مبتنی بر تحلیل های هوشمند دریافت کرده و متعاقبا نسبت به بهبود یا حفظ رتبه و جایگاه رقابتی خود در صنعت اقدام نمایند. 

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار خواهد داشت تا براساس 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص رسانه ای دیجیتال در سامانه هوشمند رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری خود بنام سامانه هوش رقابتی بصیر در همسویی با اظهارنامه تکمیل و ارسال شده از سوی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور نسبت به رتبه بندی آن ادارات  و بخش های رسانه ای دیجیتال آنان اقدام نماید.

متعاقبا آن دبیرخانه نسبت به اهدای تندیس، گواهینامه و تقدیرنامه به رتبه های برتر در هر یک از 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال اقدام نموده و با افتخار صنعت مربوطه را از این مهم آگاه نماید تا آن صنعت بسمت بهبود روزافزون، اثربخش و کارآمد حرکت نماید.

پوستر تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

تندیس و گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در یک نگاه

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر