سوابق: دومین کنفرانس و تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار داشته است تا با تکیه بر الطاف الهی، دومین کنفرانس هوش تجاری ایران را نیز با موفقیت برگزار نماید. همچنین در آن کنفرانس، از سازمان هایی که در پیاده سازی سیستم هوش تجاری در سازمان خود موفق بوده و پس از ممیزی، شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری ایران شدند نیز تقدیر گردید و مدیران و کارشناسان ارشد آن سازمان های منتخب در قالب سخنرانی، اقدام به تسهیم دانش خود به حاضرین کنفرانس نمودند.

از جمله سازمان هایی که در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش تجاری ایران در فازهای متنوع شدند عبارت بودند از:

مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل در فاز بهره برداری از سیستم هوش تجاری شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه شدند:

* بانک ملی ایران (معاونت آمار و فناوری اطلاعات)

* شرکت کارت اعتباری ایران کیش

* شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین

مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل در فاز پیاده سازی سیستم هوش تجاری شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه شدند:

* شرکت تولیدی و تحقیقاتی دارویی سیناژن

* شرکت توزیع پوراپخش

مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های ذیل در فاز آمادگی سیستم هوش تجاری شایسته دریافت تندیس و تقدیرنامه شدند:

* معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی

* شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

تصاویری از دومین کنفرانس هوش تجاری ایران و مراسم اهدای تندیس و تقدیرنامه به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های برتر در ذیل آمده است:

 

کاتالوگ تصویری دومین کنفرانس و تندیس بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد تا دومین کنفرانس هوش تجاری ایران را با حضور اساتید، پژوهشگران، مدیران، و کارشناسان ارشد سازمان های کشور برگزار نمود و در آن مراسم به مدیران و کارشناسان ارشد سازمان موفق در فازهای هوش تجاری تندیس و تقدیرنامه اهدا نمود.