معرفی تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار داشته است تا با تکیه بر الطاف خداوند و توانمندی های نرم و سخت تیم علمی و اجرایی خود، دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران و همچنین دو دوره رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش تجاری ایران را با بهره گیری از اساتید برجسته ملی و بین المللی و با حضور مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های پیشرو از صنایع متعدد کشور با موفقیت برگزار نماید. سازمان های با بالاترین رتبه در فازهای بلوغ هوش تجاری ایران بعنوان تجربیات برتر اقدام به سخنرانی و ارائه تجربیات به مدیران و کارشناسان فعال در صنعت خود نمودند.

تصاویری از سخنرانی تجربیات برتر از دومین تندیس رتبه بندی بلوغ هوش تجاری ایران از صنایع متنوع کشور در ذیل آمده است:

در امتداد دو تجربه ارزشمند فوق، دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران دریافته است که امروز ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و مدیران و کارشناسان رسانه ای دیجیتالی که در آن ادارات فعالیت می کنند مسئولیت خطیری را در حوزه رسانه های دیجیتال مانند وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی برعهده دارند. فضای شدیدا رقابتی امروز نیز آن مسئولیت را بر دوش آنان سنگین تر نموده و آنان را به سمت پررنگ تر کردن حضور سازمان و برند خود در فضای رسانه های دیجیتال بیشتر از قبل ساخته است. آن ادارات امروز از کارشناسان رسانه های دیجیتال که در هریک از بخش های رسانه ای فوق فعالیت می کنند بهره گرفته اند تا براساس تخصص آنان نسبت به فائق آمدن بر آن مهم قدم بردارند.

* دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران این مهم را شناسایی کرده و در قدمی نو و دانش محور، با هدف یاری رسانی اثربخش و کارآمد به بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و کارشناسان رسانه های دیجیتال آن ادارات، نسبت موارد زیر اقدام می نماید:

اول: رتبه بندی ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) بمنظور ایجاد آگاهی مدیران و کارشناسان آن ادارات از رتبه و جایگاه رقابتی آنان در صنعت.

رتبه بندی فوق براساس 360 داشبورد مدیریتی و 34 شاخص کلیدی عملکرد رسانه ای دیجیتال در سامانه هوشمند رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس بنام سامانه هوش رقابتی بصیر در همسویی با اظهارنامه های تکمیل و ارسال شده از سوی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور انجام می گیرد.

دوم: ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری ماهانه در هر یک از بخش های رسانه ای دیجیتال جهت بهبود عملکرد و ارتقاء رتبه آن ادارات و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات در صنعت.

* دبیرخانه کنفرانس پس از رتبه بندی فوق، اقدام به اعطای تندیس، گواهینامه و تقدیرنامه به رتبه های برتر در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال و اطلاع رسانی آن رتبه بندی ها به صنعت در موارد زیر خواهد نمود:

اول: اعطای تندیس به مدیران ادارات روابط عمومی و بازاریابی با رتبه های برتر در فازهای بلوغ رسانه های دیجیتال

دوم: اعطای تقدیرنامه به کارشناسان بخش های رسانه ای دیجیتال با رتبه های برتر در فازهای بلوغ رسانه های دیجیتال

سوم: اعطای گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی در بخش های رسانه ای دیجیتال

 * پیشنهاد می شود تا مدیران و کارشناسان ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه های دیجیتال آن ادارات جهت آشنایی با رویه رتبه بندی و 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال به بخش زیر (رویه رتبه بندی و ثبت نام) مراجعه نمایند.

نمونه گواهینامه رتبه بندی

در این بخش نمونه گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه رسانه های دیجیتال اعطایی به ادارات روابط عمومی و بازاریابی با رتبه های برتر در فازهای رسانه های دیجیتال از طرف دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران و موسسه بین المللی ForestRim Tech پیشرو در حوزه استانداردسازی کلان داده، قابل مشاهده می باشد

بیشتر

رویه رتبه بندی و ثبت نام

جهت آگاهی از رویه رتبه بندی و چگونگی ثبت نام در تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال کلیک کنید

بیشتر

تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

تندیس و گواهینامه رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس