خبر تکمیلی : استقبال و ثبت نام بانک های مطرح کشور

پیرو خبر مورخ دهم آذر ماه 1399 در خصوص ثبت نام بانک های مطرح کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال، دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران به اطلاع میرساند از مجموع ثبت نام کنندگان بانکی در آن رویداد، بعنوان نمونه بانک ملی ایران ثبت نام خود در آن رویداد را به اتمام رسانده اند.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

ثبت نام در گواهینامه رتبه بندی روابط عمومی