گزارش رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در خبرگزاری دنیای اقتصاد

به گزارش خبرگزاری دنیای اقتصاد، رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در فازهای رسانه های دیجیتال در حوزه کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران برگزار می شود.

لینک رویداد در خبرگزاری دنیای اقتصاد

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

رویداد تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در خبرگزاری دنیای اقتصاد