تعرفه ها و تاریخ های مهم رویداد تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در بخش های رسانه ای دیجیتال انجام می شود. بمنظور کسب اطلاعات و اطلاع از تاریخ های مهم و آخرین مهلت ثبت نام به صفحه تعرفه ها و تاریخ های مهم مراجعه نمایید و یا با دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران تماس  حاصل نمایید.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

تعرفه ها و تاریخ های مهم