رویه ثبت نام و رتبه بندی در رویداد تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در رویداد تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران اقدام به رتبه بندی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارات در 4 فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال براساس سامانه رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس در همسویی با فرم های ثبت نام و اظهارنامه های تکمیلی اقدام می نماید.

جهت آگاهی از رویه رتبه بندی و ثبت نام در این رویداد به صفحه رویه رتبه بندی و ثبت نام مراجعه نمایید.

ادارات محترم روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه دیجیتال آن ادارت که علاقمند به معرفی تلاش های اثربخش و کارآمد خود در مدیریت رسانه های دیجیتال هستند می توانند جهت تکمیل و ارسال فرم ثبت نام و اظهارنامه با دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران تماس حاصل فرمایند.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

رویه ثبت نام تندیس بلوغ هوش رقابتی