خبر تکمیلی: کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

پیرو انتشار خبر کسب جایگاه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در حوزه ادارات روابط عمومی در فاز تاثیر گذار بلوغ رسانه های دیجیتال در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران، تندیس، لوح، و گواهینامه رتبه بندی این رویداد توسط دبیر کنفرانس هوش تجاری ایران جناب آقای دکتر علی افضلی به جناب آقای دکتر نادر اکبری وند رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران طی مراسم درون سازمانی تقدیم گردید.

در این جلسه از تلاش های اثربخش و کارآمد معاونین و کارشناسان حوزه رسانه دیجیتال اداره کل محترم روابط عمومی بانک ملی ایران تقدیر گردید.

امید است تا در سال های آینده شاهد استمرار اثربخشی و کارآمدی آن اداره محترم در حوزه رسانه های دیجیتال باشیم.

لینک خبر در پورتال خبری بانک ملی ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

تندیس بانک ملی