کسب رتبه برتر اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال کشور

با اعلام نتایج رتبه بندی رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی باوغ هوش رقابتی ایران، اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران براساس ارزیابی صورت گرفته توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران، حائز رتبه برتر در فاز تاثیر گذار بلوغ رسانه های دیجیتال در حوزه ادارات روابط عمومی صنعت بانکداری کشور در رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران گردید.

لینک خبر در پورتال خبری بانک ملی ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

تندیس بانک ملی