اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد تا در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران مربوط به 6 ماهه نخست سال 1399، از سازمان های برگزیده در فازهای بلوغ رسانه های دیجیتال در صنعت بانکداری کشور (رسانه های دیجیتال شامل اخبار، وبسایت، و شبکه های اجتماعی) نسبت به اعلام نتایج بشرح زیر اقدام نماید:

1. اداره روابط عمومی بانک ملی ایران در حوزه ادارات روابط عمومی شایسته کسب رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال

2. اداره روابط عمومی بانک سینا در حوزه رسانه دیجیتال اخبار شایسته کسب رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال

3. اداره روابط عمومی بانک کارآفرین در حوزه رسانه دیجیتال اخبار شایسته کسب رتبه برتر در فاز سازمان یافته بلوغ رسانه های دیجیتال

شایان ذکر است علاوه بر اطلاع رسانی دیجیتال رتبه های فوق الذکر به صنعت بانکداری کشور، موارد زیر به ادارات روابط عمومی بانک های فوق در زمان های پیشتر اعلام شده نیز ارائه خواهد شد:

1. تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال

2. گواهینامه رتبه بندی تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال

3. لوح تقدیر از کارشناسان رسانه های دیجیتال

4. گزارش رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال

امید است تا شاهد بهبود اثربخش و کارآمد فعالیت ادارات روابط عمومی نهادهای پولی در صنعت بانکداری کشور در حوزه رسانه های دیجیتال باشیم.

 

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

 

 

اعلام نتایج رتبه بندی تندیس بلوغ هوش تجاری