اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور در خبر گذاری اقتصاد 24

به گزارش خبرگزاری اقتصاد 24، نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه کارآمدی ادارت روابط عمومی صنعت بانکداری کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال توسط دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران اعلام شد.

لینک رویداد در خبرگزاری اقتصاد 24

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در شبکه های اجتماعی:

                        

اعلام نتایج رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در رسانه های دیجیتال صنعت بانکداری کشور