درباره دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری افتخار داشته است تا با تکیه بر الطاف خداوند و توانمندی های نرم و سخت تیم علمی و اجرایی خود، دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران و همچنین دو دوره رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران را با بهره گیری از اساتید برجسته ملی و بین المللی و با حضور مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های پیشرو از صنایع متعدد کشور برگزار نماید. آن دبیرخانه افتخار داشته است تا با توجه به تجربه خود در برگزاری دو دوره رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، نسبت به ممیزی سیستم های هوش تجاری که در سازمان های مطرح کشور انجام شده، اقدام نماید و سازمان های با رتبه بندی در فازهای متنوع بلوغ هوش تجاری را بعنوان تجریبات برتر در دو دوره کنفرانس هوش تجاری ایران معرفی کرده و افتخار اهدای تندیس و تقدیرنامه به مدیران و کارشناسان آن سازمان ها را داشته باشد.

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با بهره گیری از تجربیات خود در برگزاری دو دوره تندیس بلوغ هوش تجاری ایران، در قدمی نو و دانش محور اقدام به برگزاری رویداد تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران نموده است که هدف آن رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی نهادهای و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه ای دیجیتال آن ادارت در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال می باشد.

گزیده ای از سوابق دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران که متولی رتبه بندی و اهدای تندیس و گواهینامه بلوغ هوش رقابتی ایران به ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در بخش های رسانه ای دیجیتال است، در ذیل آمده است.

اولین کنفرانس و رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد که با موفقیت، اولین کنفرانس هوش تجاری ایران و همچنین اولین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران با حضور سازمان های مطرح کشور را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد

بیشتر

دومین کنفرانس و رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش تجاری ایران

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران افتخار دارد که با موفقیت، دومین کنفرانس هوش تجاری ایران و همچنین اولین رویداد تندیس بلوغ هوش تجاری ایران با حضور سازمان های مطرح کشور را در کارنامه علمی و اجرایی خود دارد

بیشتر