تعرفه ها و تاریخ های مهم در تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

 

آخرین فرصت ثبت نام ادارات روابط عمومی نهادهای پولی کشور: 20 آذر ماه 1399

اعلام عمومی نتایج رتبه بندی تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال:

ساعت 10 صبح بتاریخ 30 آذر ماه 1399 از طریق رسانه های دیجیتال دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

اعطای تندیس و گواهینامه رتبه بندی و لوح تقدیر به تجربیات برتر در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال:

1 تا 10 دی ماه 1399 در ادارات روابط عمومی سازمان های با تجربیات برتر

ثبت نام در تندیس و گواهینامه رتبه بندی

جهت ثبت نام در تندیس و گواهینامه رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی نهادهای پولی کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید

بیشتر