تعرفه ها و تاریخ های مهم در تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران

هزینه ثبت نام براساس تاریخ های مربوطه در قالب تخفیفات زمانی برای رویداد رتبه بندی تندیس بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فار بلوغ رسانه های دیجیتال ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در بخش های رسانه ای دیجیتال در جدول ذیل ارائه شده است. 

شایان ذکر است تاریخ های مشخص شده در جدول ذیل مربوط به اتمام مرحله ارائه اظهارنامه تکمیل شده به دبیرخانه کنفرانس بوده و ارائه تنها فرم ثبت نام تا تاریخ های ذیل جهت پوشش زمانی تخفیفات کافی نخواهد بود. لذا پیشنهاد می شود تا آن ادارات در بازه ای حداقل یک هفته ای پیش از زمان های مشخص شده در جدول زیر نسبت به دریافت، تکمیل، و ارائه فرم های ثبت نام و اظهارنامه به دبیرخانه کنفرانس اقدام نمایند.

*  تاریخ های مهم در ارتباط با شرکت در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال:

آخرین فرصت ثبت نام ادارات روابط عمومی و بازاریابی در حوزه رسانه های دیجیتال براساس جدول زیر: 20 آذر ماه 1399

اعلام عمومی نتایج رتبه بندی تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال:

ساعت 10 صبح بتاریخ 30 آذر ماه 1399 از طریق رسانه های دیجیتال دبیرخانه کنفرانس

اعطای تندیس و تقدیرنامه به رتبه های برتر در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال:

1 تا 10 دی ماه 1399 در مراسم درون سازمانی

اطلاع رسانی رتبه های برتر به صنعت:

10 تا 20 دی ماه 1399 از طریق درج خبر در وبسایت های خبری و رسانه های دیجیتال منتخب در صنعت

 

 

ثبت نام در تندیس رتبه بندی

جهت ثبت نام در تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران ویژه ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در 4 فاز بلوغ رسانه های دیجیتال، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید

بیشتر

پوستر و کاتالوگ تصویری تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران